Verzenden en retourneren

JCL Brilmode b.v. streeft ernaar om bestellingen binnen 1 week na ontvangst van de bestelling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres. Hiertoe is JCL Brilmode b.v. echter niet verplicht. Mede behoud JCL Brilmode b.v. zich van een uiterste leveringstermijn van een bestelling.

Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, behoudt JCL Brilmode b.v. het recht deze op een later tijdstip te leveren.

Mocht de klant niet met de leveringstijd akkoord zijn, zal dit in redelijkheid en billijkheid door JCL Brilmode b.v. beoordeeld worden.
Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal JCL Brilmode b.v. zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Voorts zijn afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.